Projekty unijne

fundusze europejskie
Posiadamy doświadczenie przy realizacji projektów UE
:

 • Bądź aktywny – wróć do pracy” RPDS.09.01.01-02-0019/17-00 (okres realizacji projektu 01.02.18-02.10.18)

 • Nowe kompetencje językowe dla mieszkańców subregionu jeleniogórskiego” RPDS.10.03.00-02-0281/16-00 (okres realizacji projektu 01.01.2018 – 30.06.2018)

 • Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” RPDS.10.03.00-02-0004/17 (okres realizacji projektu 01.04.2018 – 30.12.2019)

 • Kwalifikacje godne Zachodu” RPDS.10.03.00-02-0048/17 (okres realizacji projektu 01.07.2018 – 30.12.2019)

 • Języki i komputery przepustką do kariery!” RDPS.10.03.00-02-0144/16 (okres realizacji projektu 01.01.17-20.01.18)

 • Akademia języków obcych” RDPS.10.03.00-02-0019/16 (okres realizacji projektu 14.08.17-20.01.18)

 • projekt „CTRL+V! NIE BĄDŹ BIERNY – WKLEJ SIĘ DO PRACY

 • jako partner projekt „Nowe kompetencje- nowe szanse” (RPDS.10.03.00-02-0006/16; okres realizacji 01.03.17-31.08.2017)

 • Akademia kompetencji językowych w powiecie lubańskim i lwóweckim partner projektu RPDS.10.03.00-02-0259/16 (okres realizacji projektu 01.01.17-31.08.17)

 • projekt „AKTYWIZACJA RYNKU PRACY NA DOLNYM ŚLĄSKU” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

 • Projekt „Rozwój kompetencji językowych i ICT wśród mieszkańców Dolnego Śląska” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych